Gevpo2a.jpg

Per jaar worden er 4 jeu de boules-/kaartmiddagen gehouden. Deze middag wordt geheel verzorgd door leden van Pétanque vereniging ”Boules de Boeuf”.

De jeu de boulesmiddag start om 13.30 uur en deelname kost € 3,00 per persoon en dat is inclusief 2 consumptiebonnen.

U hoeft zich niet van te voren op te geven, maar op de middag zelf kunt u zich melden bij Jo van Boxtel, onze penningmeester.

Men kan die middag ook altijd kaarten. Deelnemers betalen eveneens € 3,00 per persoon en men krijgt dan eveneens 2 consumptiebonnen,

die voor alle drankjes gebruikt kunnen worden.

Jeu-de-Boule   Kaarten