dagtochttabblad.jpg

Ieder jaar worden er in mei en oktober dagtochten georganiseerd. Deze worden gedeeltelijk gefinancierd door de vereniging. 
Als er plaats is kunnen er ook introducés mee, maar die betalen wel het volledige bedrag.
Vertrek- en terugkomstplaats is bij de Woonboulevard in Oss. Aan de zijkant bij Tapijtcentrum Nederland, Frankenweg 21,
5349 AP Oss dienen de auto's te worden geparkeerd.

Dagtochten

Regels aan-/afmelden dagtocht

1. Wie met een dagtocht mee wil dient voor de sluitingsdatum de reiskosten over te maken op rekeningnr. NL12 INGB 000 268 27 27 t.n.v.
     Vereniging gepensioneerden Philips Oss te Schaijk. Na sluiting inschrijvingsdatum geeft de penningmeester de deelnemerslijst door aan de
     secretaris.

2. Indien er leden zijn die de keuze voor wel/niet deelnemen nog niet definitief kunnen maken betalen wel de reiskosten en dienen dit op de
     overboeking te vermelden en tevens het bestuur hierover te informeren. Tot 5 werkdagen voor de tocht is teruggave mogelijk.
     Dit moet met de penningmeester geregeld worden.

3. Afmelding na de inschrijvingsdatum kan niet gehonoreerd worden. Uitzondering: Bij ziekte of opname ziekenhuis. Bij ziekte is overleg van
     een bewijs van de huisarts verplicht. Ziekenhuisopname melden bij de secretaris. Eventueel kan men terugvallen op een eigen annulerings-
     verzekering.

4. Plaats(en) die door afmeldingen vrij komen kunnen tot 5 werkdagen voor de tocht opgevuld worden door een ander(en). Indien het
     afgesproken maximale aantal niet overschreden wordt.

5. Na sluitingsdatum geen opgaven meer.

6. Bij afzegging op het laatste moment beslist het bestuur of het overgemaakte bedrag terugbetaald wordt.

7. Als de contributie niet is betaald heeft men geen enkel recht op deelname.