Gevpo1d.jpg
Boules de Boeuf

LET OP: Alle activiteiten voorlopig stil gelegd vanwege de Coronapandemie. De leden worden via e-mail op de hoogte gehouden.

De leden van de vereniging bestaan ​​uit gepensioneerde medewerkers van Philips Oss, die zich hebben gevolgd. De vestiging zelf is in 2010 gesloten.
Het doel van deze vereniging is om de belangen te behartigen en de bindende tussen de leden te stimuleren. Wij trachten dit te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten. Het seniorenbulletin is een uitgave van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG), waarbij wij zijn aangesloten. Op de website: www.federatie.nl staat uitgebreide informatie. De artikelen uit het seniorenbulletin kunt u hier lezen. In 2012 is de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) opgericht en is de FPVG aangesloten. Website: www.knvg.nl

De in- en ontspanningsactiviteiten bestaan ​​uit het organiseren van dagtochten en een aantal bingo-, jeu de boules- en kaartmiddagen. Alle activiteiten worden gehouden in de kantine van Petanque Vereniging ”Boules de Boeuf”, Macharenseweg 20, 5346 JM Oss, tel. 0412-652581.

Het bestuur